To inspektørstillinger

To inspektørstillinger i ressurskontrollen Region Nord Kontrollseksjonen

Fiskeridirektoratet Region Nord Kontrollseksjonen har ledig to operative stillinger som inspektør. Arbeidsfeltet vil i hovedsak omfatte kontroll av fiskeindustrien på land og i verksetting av den nye landingsforskriften. Kontorsted vil fortrinnsvis være Hammerfest men Båtsfjord kan være et alternativ.

De rette kandidatene vil få bidra til Fiskeridirektoratets samfunnsoppdrag gjennom nytenking og utvikling av nye kontrollmetoder og rutiner.

Arbeidsoppgaver

 • Risikovurdere og gjennomføre tilsyn og kontroller primært rettet mot fiskeindustrien på land
 • Være i dialog med næringen om gjeldende og kommende regelverk
 • Delta i faggrupper og være aktivt med i seksjonens utviklingsarbeid
 • Delta i interregionalt samarbeid innenfor etaten og i samarbeid med andre etater
 • Kvalifikasjoner

Søkere bør ha fiskerifaglig eller annen relevant høyere utdanning, men særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
God kunnskap om norsk fiskerinæring og spesialkompetanse innenfor minst ett av områdene produksjonsflyt, logistikk eller økonomi/regnskap.
Søkere må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne, og ha erfaring med relevante dataverktøy.

Personlige egenskaper

 • Oppgavene vil kreve at man evner å jobbe selvstendig og strukturere sin egen arbeidsdag. Samtidig må mange av oppgavene løses i team på tvers av regionens kontorsteder, og i samarbeid med øvrige regioner.

Øvrig

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Fiskeridirektoratet har inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale).

Vi tilbyr

 • Stilling som inspektør er lønnet fra kr. 450.000,- til 500.000,- pr. år avhengig av utdanning og tidligere praksis.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.
 • Et faglig sterkt kollegium med engasjement for norske fiskerier.
 • Gode arbeidstidsordninger og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Stillingen innebærer vesentlig reisevirksomhet og den som blir tilsatt må ha førerkort for bil og kunne bruke egen bil i tjenesten. Bilgodtgjørelse etter statens satser.

I de mest hektiske fiskeriperiodene må inspektøren om nødvendig kunne gå inn i ulike former for turnus/forskjøvet arbeidstid. Det kan vere aktuelt å utføre arbeid/tjeneste på tvers av regiongrensene i etaten.

Nærmere opplysninger om stillingene:
Seksjonssjef Hilde Jensen, tlf: 917 13 517
Regiondirektør Gunnar Trulssen, tlf: 958 00 910.

Firma
Fiskeridirektoratet

Sted
Hammerfest / Båtsfjord

Publisert
04.08.2017

Søknadsfrist
01.09.2017

Kontakt
Hilde Jensen
917 13 517

Kontakt
Gunnar Trulssen
958 00 910

Kvalitet over kvantitet - reduser mengden irrelevante søknader samtidig som du øker sjansen for å finne den rette kandidaten med de rette kvalifikasjonene. Ved å annonsere på intrafish.no kan du spare tid og krefter på din rekrutteringsprosess.

Hvorfor kan du spare tid? Våre lesere er seriøse, erfarne kandidater innen sjømatindustrien som holder seg oppdatert på bransjenytt og som har en lidenskap for bransjen. Ved å annonsere hos IntraFish Media har du størst sjanse for å nå søkere innen sjømat. Våre lesere består av ledere og beslutningstakere samt mennesker fra alle nivåer og sektorer innen næringen.

Du kan booke annonser i dag - stillingsannonser på IntraFish er meget godt lest, året rundt. Vennligst kontakt oss på eller ring oss på telefon: +47 55 21 33 00.