Forsker/Seniorforsker (instrumentering)

Forsker/Seniorforsker innen instrumentering og modellering for havbruk

SINTEF Ocean AS, avdeling for havbruksteknologi, søker etter personer med sterk kompetanse og interesse for eget fag, som vil være med på å utvikle fremtidens havbruksnæring. Innen 2050 trenger verden minst 70% mer mat enn i dag og teknologiutvikling for å sikre mer bærekraftig matproduksjon gjennom akvakultur er pekt på av FAO som et viktig bidrag til å sikre verdens befolkning nok mat.

Avdelingen består av 27 medarbeidere med en bred (fagsammensetning) sammensatt faglig kompetanse, som arbeider med grunnleggende og anvendt forskning for norske og internasjonale kunder innen havbruksnæringen. Vår ambisjon er å skape og levere verdensledende teknologisk kunnskap og sammen med industrien utvikle innovative løsninger for en bærekraftig internasjonal havbruksnæring. Avdelingen er vertsinstitusjon for Centre for research-based innovation in Exposed Aquaculture Operations (SFI Exposed), er partner i senter for fremragende forskning (SFF) AMOS innen autonome marine systemer ved NTNU og driver SINTEF ACE, en fullskala forskningsinfrastruktur for testing og utvikling av havbruksteknologi.

For å ivareta økende etterspørsel etter våre tjenester søker vi etter personer som har kompetanse innen teknisk kybernetikk eller tilsvarende med anvendelse av metoder som numerisk modellering, instrumentering, optimalisering og regulering. Arbeidsoppgavene vil omfatte forskning og utvikling i flerfaglige prosjekt med formål å utvikle blant annet sensor- og kontrollsystemer for havbruksoperasjoner, systemer for overvåking, identifikasjon og kontroll av fiskevelferd, samt beslutningsstøttesystemer og løsninger som muliggjør oppdrett på eksponerte lokaliteter. Våre typiske prosjekter er større forskningsprosjekter med en varighet på 2-4 år som gjerne utføres i tett samarbeid med kunde/oppdragsgiver.

Vi søker etter personer som:

 • Har master, sivilingeniør eller doktorgrad
 • Har interesse for prosjektarbeid som strekker seg fra konsept til fullskalatesting
 • Har erfaring med prosjektledelse og kan ta ansvar for og koordinere prosesser
 • Har interesse for å utvikle nye prosjektideer og realisere dette gjennom salg og utforming av prosjektbeskrivelser
 • Er nysgjerrig, initiativrik og inspireres av å finne nye løsninger og svar
 • Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne
 • Har interesse for og gjerne erfaring fra havbruksnæringen eller maritim sektor
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn.

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å arbeide i et miljø som er internasjonalt ledende innen havbruksteknologi
 • Faglige utviklingsmuligheter og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å forme egen arbeidshverdag
 • Mulighet for både praktisk og teoretisk arbeid og til å skape egne prosjekter
 • Dyktige og trivelige kolleger
 • Et aktivt arbeidsmiljø med mange sosiale aktiviteter året rundt
 • Konkurransedyktig lønn og gode kollektive pensjons/- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Arbeidsted vil være ved vårt kontor på Brattøra i Trondheim, men Ålesund eller Tromsø kan også vurderes. Vi ber om kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter innen 15. august 2017.

For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt:

Forskningssjef avdeling for havbruksteknologi
Arne Fredheim
Telefon: 93459721
arne.fredheim@sintef.no

Forskningsleder for drift og operasjon
Leif Magne Sunde
Telefon: 90099485
Leif.M.Sunde@sintef.no

Forskningsleder for havbrukskonstruksjoner og -systemer
Hans Bjelland
Telefon: 98829872
hans.bjelland@sintef.no

Firma
Sintef

Sted
Trondheim

Publisert
28.06.2017

Søknadsfrist
15.08.2017

Kontakt
Arne Fredheim
93459721

Kvalitet over kvantitet - reduser mengden irrelevante søknader samtidig som du øker sjansen for å finne den rette kandidaten med de rette kvalifikasjonene. Ved å annonsere på intrafish.no kan du spare tid og krefter på din rekrutteringsprosess.

Hvorfor kan du spare tid? Våre lesere er seriøse, erfarne kandidater innen sjømatindustrien som holder seg oppdatert på bransjenytt og som har en lidenskap for bransjen. Ved å annonsere hos IntraFish Media har du størst sjanse for å nå søkere innen sjømat. Våre lesere består av ledere og beslutningstakere samt mennesker fra alle nivåer og sektorer innen næringen.

Du kan booke annonser i dag - stillingsannonser på IntraFish er meget godt lest, året rundt. Vennligst kontakt oss på eller ring oss på telefon: +47 55 21 33 00.