Førsteamanuensis innen fiskehelse (vikariat)

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)
Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er ett av fem fakultet ved Nord universitet, og er representert ved studiestedene Bodø og Steinkjer. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling. Ansatte og studenter fra 25 forskjellige land utgjør et internasjonalt, utviklende og spennende miljø. Fakultetet har ca. 130 ansatte fordelt på akademiske, tekniske og administrative stillinger og ca. 800 studenter.

Fakultetet tilbyr studier på bachelor- og master-nivå innen havbruksdrift og ledelse, biologi, internasjonal markedsføring, veterinærfag, dyrepleie, husdyrfag og utmarksforvaltning, samt etter- og videreutdanningskurs for sjømatnæringen. Videre tilbys ph.d. i akvatisk biovitenskap. FBA har de siste årene hatt en sterk utvikling av fagstab og infrastruktur. Fakultetet har en avansert genomikk-fasilitet basert på dybdesekvensering og prestisjetunge prosjekter finansiert gjennom FRIPRO (Norges Forskningsråd) og ERC Consolidator Grants (Europeisk forskningsråd).

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: www.nord.no/fba

Førsteamanuensis innen fiskehelse (vikariat)

Fakultetet lyser ut et vikariat som førsteamanuensis for undervisning innen fiskehelse, studiested Bodø. 

Vi har behov for å styrke fagstaben innen fiskehelse og fiskevelferd for en periode på ca 1 ½ år. Ønsket oppstart er juni/juli 2017og med varighet til og med 15.01.2019. Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i førstestilling, kan det ansettes i stilling som universitetslektor.

Om stillingen
Stillingen er tilknyttet Faggruppe akvakultur og vil ha arbeidssted i Bodø. Den som tilsettes vil få ansvar for undervisning av to emner: AK205F Fiskehelse og velferd som undervises på norsk (Bachelor i havbruksdrift og ledelse), samt  AK310F Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer som undervises på engelsk (Master i biologi og akvakultur, spesialisering akvakultur). I tillegg må det påregnes veiledning i fiskehelserelaterte bacheloroppgaver/masteroppgaver, og deltagelse i sensur for ulike emner. Avhengig av søkerens kompetanse kan undervisningsoppgaver også knyttes til andre emner ved fakultetet. 

Kvalifikasjonskrav 
For tilsetting i stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent likeverdig med norsk doktorgrad innen fiskehelse, akvamedisin og/eller akvakultur. For tilsetting som universitetslektor kreves bestått mastergrad innenfor fiskehelse, akvamedisin og/eller akvakultur.

Søkeren må beherske norsk skriftlig og muntlig. Undervisningserfaring og gode kommunikasjonsevner vektlegges. 
Det er en fordel at vedkommende kjenner til oppdrettsnæringen og de utfordringer som er innen fiskevelferd og sykdommer. 

Lønns- og arbeidsvilkår
Stillingene lønnes etter Statens regulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis eller kode 1009 universitetslektor. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Nord universitet er en IA-bedrift. Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidige organisasjonsutvikling og omorganiseringer ved Nord universitet. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i staten. 

Kontakt
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prodekan undervisning Marit Bjørnevik, epost: marit.bjornevik@nord.no  telefon 75 51 73 76, eller kontorsjef Irene Stork, epost: irene.stork@nord.no, telefon: 75 51 74 42. 

Søknad
Søknaden sendes elektronisk innen: 02.05.2017. 
CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. 
Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomite i henhold til innsendt materiale. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det kan også bli aktuelt med prøveforelesning.

Den elektroniske søknaden skal inneholde
• Søknadsbrev
• Fullstendig curriculum vitae CV (som oppsummerer utdanning, stillinger, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
• Kopi av vitnemål og attester
• Fullstendig liste over vitenskapelig produksjon / akademisk arbeid
• Fullstendig kopier av et utvalg på maksimum 15 av søkerens mest relevante publikasjoner /arbeid som søkeren ønsker skal tas i betraktning ved vurdering, og en liste over disse
• Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
• Minimum to referanser

All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.
Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Søknadsbehandlingen
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i disse tilfeller bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Firma
Nord universitet

Sted
Bodø

Publisert
19.04.2017

Søknadsfrist
02.05.2017

Kontakt
Marit Bjørnevik
75 51 73 76

Kontakt
Irene Stork
75 51 74 42

Kvalitet over kvantitet - reduser mengden irrelevante søknader samtidig som du øker sjansen for å finne den rette kandidaten med de rette kvalifikasjonene. Ved å annonsere på intrafish.no kan du spare tid og krefter på din rekrutteringsprosess.

Hvorfor kan du spare tid? Våre lesere er seriøse, erfarne kandidater innen sjømatindustrien som holder seg oppdatert på bransjenytt og som har en lidenskap for bransjen. Ved å annonsere hos IntraFish Media har du størst sjanse for å nå søkere innen sjømat. Våre lesere består av ledere og beslutningstakere samt mennesker fra alle nivåer og sektorer innen næringen.

Du kan booke annonser i dag - stillingsannonser på IntraFish er meget godt lest, året rundt. Vennligst kontakt oss på eller ring oss på telefon: +47 55 21 33 00.