Rådgiver/senior-rådgiver innen risikobasert tilsyn

Vil du være med å utvikle det risikobaserte tilsynet av havbruksnæringen?

Tilsynsseksjonen ved kyst- og havbruksavdelingen har det overordnede ansvaret for direktoratets tilsyn med driften av oppdrettsvirksomheter, og gir faglig støtte til regionenes operative tilsynsarbeid. Det er et mål for seksjonen å gjennom drøfting og faglig fordypning utvikle kunnskapsgrunnlaget vårt og omsette kunnskap til handling.

Det overordnede ansvarsområdet er en helhetlig risikoanalyse- og metodikk for akvakulturtilsynet og styrings- og oppfølgingssystemet (årshjulet) for tilsynet som prosess, og å ta et helhetlig ansvar for å drifte og utvikle hele dette systemet. Det sentrale er å sikre tilstrekkelig fremdrift, kvalitet, evaluering, effektmåling, kontinuitet og systematikk, å sikre nødvendig system- og metodeutvikling, implementere endringer og videreutvikle en omforent og kunnskapsbasert risikoforståelse. Målet er at tilsynsinnsatsen blir brukt rett og er tilpasset et risikobilde der risikoanalysene er bygd på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.

Tilsynsseksjonen har vokst raskt, og tilsatt mange nye medarbeidere med høy kompetanse. Dette gjør at medarbeidere får være med på å påvirke utviklingen av forvaltningen, og det vil være store muligheter for faglig utvikling, faglige utfordringer og læring. Arbeidsmiljøet kjennetegnes av dynamiske og offensive medarbeidere med store ambisjoner for fagfeltene de har ansvaret for. Seksjonen ønsker i større grad å jobbe i tverrfaglige grupper.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i det faglige arbeidet med å videreutvikle en helhetlig tilnærming til risikostyring i akvakulturnæringen
 • Drifte dagens årshjul for det risikobaserte tilsynet, og koordinere prosesser og aktiviteter i dette. Herunder prosessene for analyse, prioritering, rapportering, effektmålinger og evaluering av måloppnåelse
 • Legge til rette for utvikling og forbedring av direktoratets tilsynsarbeid og tilsynsmetodikk
 • Arbeidsoppgaver knyttet til risikostyring og -analyse
 • Bidra til digitalisering av direktoratets tilsynsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Formell utdanning på masternivå, men særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for dette kravet.
 • Må ha kompetanse (formell utdanning eller dokumentert erfaring) innen risikosanalyse/risikobasert tilsyn som metode
 • Må ha erfaring med koordinering av prosesser
 • Må kunne produsere tekst, og ha gode ferdigheter i å uttrykke seg skriftlig og muntlig. God formidlingsevne
 • Det er en stor fordel med kunnskap om tilsynsvirksomhet
 • Erfaring fra offentlig forvaltning vil bli vektlagt
 • Det er en fordel med kjennskap til akvakulturproduksjon

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 477.800,- til kr 577.400,-. For særlige kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Utfordrende oppgaver innen et fagfelt i stadig utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Egenskaper

 • Må evne å koordinere og få folk til å dra i samme retning
 • Må evne å kunne arbeide analytisk, strukturert og planlagt
 • Offensiv holdning til å nå mål og må være initiativrik


For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen ønsker vi å oppnå en balansert sammensetning av alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Fiskeridirektoratet har også inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Kontaktpersoner: 
Else-Marie Djupevåg, else-marie.djupevag@fiskeridir.no, 476 69 548
Einar Brobakke, einar.brobakke@fiskeridir.no, 936 61 052

Firma
Fiskeridirektoratet

Sted
Bergen

Publisert
16.03.2017

Søknadsfrist
02.04.2017

Kontakt
Else-Marie Djupevåg
476 69 548

Kontakt
Einar Brobakke
936 61 052

Kvalitet over kvantitet - reduser mengden irrelevante søknader samtidig som du øker sjansen for å finne den rette kandidaten med de rette kvalifikasjonene. Ved å annonsere på intrafish.no kan du spare tid og krefter på din rekrutteringsprosess.

Hvorfor kan du spare tid? Våre lesere er seriøse, erfarne kandidater innen sjømatindustrien som holder seg oppdatert på bransjenytt og som har en lidenskap for bransjen. Ved å annonsere hos IntraFish Media har du størst sjanse for å nå søkere innen sjømat. Våre lesere består av ledere og beslutningstakere samt mennesker fra alle nivåer og sektorer innen næringen.

Du kan booke annonser i dag - stillingsannonser på IntraFish er meget godt lest, året rundt. Vennligst kontakt oss på eller ring oss på telefon: +47 55 21 33 00.