Marin arealforvaltning

Har du interesse for marin arealforvaltning?

Marin arealforvaltning er et viktig satsingsområde for Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet region Nord, kyst- og havbruksseksjonen, skal derfor ansette en ny rådgiver ved vårt kontor i Vadsø for å styrke vårt arbeid innen dette fagfeltet.
Seksjonen har ansvaret for havbruksforvaltning og marin arealforvaltning i Troms og Finnmark. Dette innebærer tilsyn med havbruksnæringen i regionen med fokus på kunnskap, utvikling, og påvirkning på omkringliggende miljø, og ivaretakelse av sjømatnæringenes interesser i plan- og arealprosesser. Vi skal fremme en bærekraftig utvikling med fokus på marine ressurser og marint miljø. Arbeidet med marin arealforvaltning berører også de andre virksomhetsområdene, ressurskontroll og ressursforvaltning som Fiskeridirektoratet arbeider med.

Stillingen er knyttet til arbeidet med marin arealforvaltning, med behandling av plansaker og saker vedrørende tiltak i sjø, samt andre planrelaterte oppgaver. Det kan forventes deltakelse i regionale og nasjonale prosjekter. Det må også påregnes annet arbeid innen seksjonen.

Arbeidsmiljøet kjennetegnes av dynamiske og offensive medarbeidere og store ambisjoner for fagfeltene vi har ansvaret for. Seksjonens medarbeidere jobber i økende grad i tverrfaglige grupper, på tvers av seksjonsgrensene. Det er gode utviklingsmuligheter for personer som liker å ta utfordringer.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av arealplaner
 • Saksbehandling av tiltak som berører de interesser vi skal ivareta
 • Kystnære fiskeridata
 • Deltakelse i arbeidet med vanndirektivet
 • Deltakelse i arbeidet med marine verneplaner
 • Samarbeid og oppfølging i forhold til andre statlige etater
 • Veilednings- og informasjonsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på hovedfags/masternivå
 • Krav om relevant erfaring, fortrinnsvis fra offentlig forvaltning og saksbehandling, særlig innen marin arealforvaltning
 • Det er en fordel med kjennskap til akvakulturnæringen og fiskerinæringen
 • Interesse for problemstillinger knyttet til marin arealforvaltning
 • Kjennskap til bruk av elektroniske verktøy, spesielt kartverktøy som GIS (geografiske informasjonssystemer) er en fordel
 • Gode ferdigheter skriftlig og muntlig på norsk, kombinert med god formidlingsevne

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 470.000,- til kr 535.900,-. For særlige kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Utfordrende oppgaver innen et fagfelt i stadig utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Personlige egenskaper

 • Utadvendt med en offensiv holdning til å nå mål
 • Faglig integritet, men samtidig respekt for andres fagkompetanse
 • Evne til å arbeide systematisk og ryddig
 • Stor arbeidskapasitet

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen ønsker vi å oppnå en balansert sammensetning av alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Fiskeridirektoratet har også inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Firma
Fiskeridirektoratet

Sted
Vadsø

Publisert
06.03.2017

Søknadsfrist
26.03.2017

Kontakt
Gunnar Trulssen
958 00 910

Kvalitet over kvantitet - reduser mengden irrelevante søknader samtidig som du øker sjansen for å finne den rette kandidaten med de rette kvalifikasjonene. Ved å annonsere på intrafish.no kan du spare tid og krefter på din rekrutteringsprosess.

Hvorfor kan du spare tid? Våre lesere er seriøse, erfarne kandidater innen sjømatindustrien som holder seg oppdatert på bransjenytt og som har en lidenskap for bransjen. Ved å annonsere hos IntraFish Media har du størst sjanse for å nå søkere innen sjømat. Våre lesere består av ledere og beslutningstakere samt mennesker fra alle nivåer og sektorer innen næringen.

Du kan booke annonser i dag - stillingsannonser på IntraFish er meget godt lest, året rundt. Vennligst kontakt oss på eller ring oss på telefon: +47 55 21 33 00.